Лука Визентини бе избран за генерален секретар на Международната конфедерация на профсъюзите от делегатите на Петия Световен конгрес, на който над 1000 синдикалисти от над 120 държави се срещнаха, за да определят глобалния синдикален дневен ред.

Визентини поема този висок пост от Шарън Бъроу. От месец май 2015 г. той заемаше поста генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите.

След избирането Лука Визентини заяви: “Чувствам се изключително  горд, че ще имам  възможността  да ръководя МКП и да представлявам гласа на работещите хора на света. Благодаря ви, че ми гласувахте това голямо доверие. За мен беше чест да работя в продължение на дванадесет години под умелото ръководство на г-жа Шарън, защото постигнатото от нея и от нейния невероятен екип, говори само по себе си. Те успяха да изградят силна и уважавана организация, която е доказаният обединен глас на работещите по света. Благодарение на тези усилия, днес нашето глобално синдикално семейство има здрава основа и се ръководи от своите споделени ценности.

Също така, аз добре осъзнавам, че това е много труден момент за работещите хора. Светът е на ръба на икономическа рецесия и работещите ще бъдат първите, които ще понесат негативните последици от този спад. Дори в момента за много хора това вече е така.

Мирът и демокрацията по света са застрашени, възникващите крайно десни движения излагат на голям риск човешките, трудовите и синдикалните права.

Ние много добре знаем какво да направим. МКП ще оглави борбата за нов икономически модел, основан на нов социален договор. Искаме зелени работни места, права на работниците, справедливо заплащане, социална защита, равенство и приобщаване. Тези насоки трябва да заемат централно място в плановете на всички правителства.

В момента става въпрос за защитата на социалната справедливост, мира и оцеляването и аз няма отстъпя, а ще продължа борбата в полза на работещите хора. Защото само отстояването на справедливи условия на живот и труд за всички е начинът за изграждане на демокрация и мир по целия свят. Поради тази причина и въпреки нашите досегашни успехи, ние трябва да удвоим усилията си за привличане на нови членове, за да доизградим силата на обединените работници. Защото бъдещето, за което мечтаем, зависи от това! ”