Днес, 18 май 2012 г., от 10.00 11.00 ч. се проведе едночасова предупредителна стачка на служителите от 25 Дирекции Социално подпомагане в цялата страна. Между 80 – 100 % от наличния персонал на: ДСП Красно село – София, ДСП Слатина – София, ДСП Люлин – София, ДСП Лозенец – София, ДСП Възраждане – София, ДСП Сердика – София, ДСП Сливен, ДСП Стара Загора, ДСП Нова Загора, ДСП Радомир, ДСП Берковица, ДСП Трън, ДСП Пловдив, ДСП Пазарджик, ДСП Лом, ДСП Русе, ДСП Враца, ДСП Сандански, ДСП Добрич, ДСП Търговище, ДСП Котел, ДСП Шумен, ДСП Казанлък, ДСП Козлодуй, ДСП Родопи, се включи в организираната от НСАС „Подкрепа“ стачка.
Няма информация стачката да е подкрепена от синдикатите на КНСБ в системата на Социално подпомагане, с отделни изключения, където са се присъединили единични членове на КНСБ.
Председателят на НСАС „Подкрепа“ Ефтим Боюклиев бе изненадан, че МТСП вместо да решава проблемите на социалните работници, организира пролетен спортен празник за служителите.
От НСАС „Подкрепа“ очакват адекватен отговор от страна на МТСП, в противен случай ще преминат към безсрочни ефективни стачни действия, с които да защитят своите справедливи искания.