Министърът на социалната сигурност на Тунизийската република Н. Пр. г-н Мохамед Трабелси посети днес, 5 декември 2017 г., централата на КТ “Подкрепа”. Г-н Трабелси бе приет от членовете на Изпълнителния съвет на Конфедерацията Любка Георгиева, Нели Христова, Веселин Митов и Александър Загоров. Основните теми на разговора бяха социалният диалог и тристранното сътрудничество. Целта на посещението бе проучване на българския опит по отношение мястото на синдиката в обществото и възможностите, с които разполага за защита интересите на работещите.
Г-н Трабелси бе придружен от г-н Камел Мдури – генерален директор на ГД “Социална сигурност” и г-жа Фериел Граб – директор на дирекция “Международно сътрудничество и външни отношения”.

По време на срещата министър Трабелси предостави информация за подписаното вчера /4 декември/ Административно споразумение за прилагане на Спогодбата за социална сигурност между България и Тунис.