Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, със заповед от 08 юни 2020 г., разпростря прилагането на Браншов колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш във всички предприятия от него. Заповедта важи до изтичане срока на действие на БКТД – 31 януари 2022 г.

Разпростирането на БКТД е резултат от усилията и дългогодишната дейност в тази област на Федерация „Хранителна и питейна промишленост“ към КТ „Подкрепа“ с председател Валя Борисова.