Митинг шествие на 1 ноември 2012 г. – Денят на будителите, организират федерациите на миньорите на КНСБ и КТ „Подкрепа“ с участието на федерациите на металиците и на химиците от двете централи. Акцията е за запазване на работните места в рудодобива и срещу необоснованите нападки, изказвания и натиск върху българската минерално-суровинна индустрия. Шествието ще се проведе от 10.30 ч. до 11.00 ч. от храм-паметника „Александър Невски“ до Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, а митингът на ул. „Славянска“ 8 пред сградата на министерството.
Синдикалните действия са в подкрепа на Декларацията на КНСБ, КТ „Подкрепа“, БСК, КРИБ, Българската минно-геоложка камара, Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия, Минно-геоложкия университет Св. „Иван Рилски“, Синдикална миньорска федерация – КНСБ, Синдикална миньорска федерация – КТ „Подкрепа“ и Индустриален клъстер Средногорие-мед. Декларацията е изпратена на 19 октомври 2012 г. до президента на Р България, председателя на Народното събрание, министър-председателя на Р България, министъра на вътрешните работи, министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на околната среда и водите, министъра на труда и социалната политика, министъра на здравеопазването, главния прокурор на Р България. В декларацията се изразява категоричното възражение срещу опитите за необосновани нападки към българската минерално-суровинна индустрия, продиктувани от лични или групови интереси за привличане на обществането внимание в навечерието на парламентарните избори през следващата година.
В отрасъла работят между 25 хил. и 30 хил. български граждани, а индиректно се осигуряват над 120 хил. работни места. Минната индустрия формира около 4% от БВП на страната. Дори в период на финансова и икономическа криза, минерално-суровинният сектор е един от малкото отрасли в българската икономика, който бележи устойчив растеж, привличане на чуждестранни инвестиции и същевременно увеличаване на възнагражденията на заетите в него и разкриването на нови работни места.
Минно-добивният отрасъл се намира изцяло в светлия спектър на българската икономика и България е една от държавите членки на Европейския съюз, редом с Германия, Австрия, Полша, Чехия, Швеция и други страни с най-голям опит, традиции и потенциал за модерно и безопасно развитие на този бранш. България разполага с необходимите кадри и професионалисти, за да развива ефективна и екологосъобразна минерално-суровинна индустрия.
Структурите на КНСБ и КТ „Подкрепа“ категорично се противопоставят на политическото заиграване на еколози и политици с миньорите и металурзите, с населението на отделни общини, като категорично заявяват, че добивната индустрия не става за политическа дъвка.
Синдикалните членове от федерациите на миньори, металурзи и химици към КТ „Подкрепа“ и КНСБ заявяват своята готовност да защитат екологично-съобразна и безопасна за здравето минерално-суровинна добивна индустрия и конституционното си право на труд. Те ще се противопоставят с всички възможни синдикално-граждански средства на опитите да се манипулира предизборно общественото мнение и да се оказва натиск върху индустрията от псевдоеколози и други структури за закриване на дейности. Същевременно се изразява готовност за сътрудничество и диалог на основата на факти и аргументи от страна на компетентни органи и експерти в сектора за привличане на инвестиции за пълноценно развитие на добивната индустрията в интерес на държавата, регионите и гражданите.