На 15 и 16 юни 2024 г., в Букурещ, Румъния, се проведе Конференция на Младежката мрежа на Европейската федерация на работещите в публичните услуги /EPSU/. По време на срещата беше разгледан и приет проект за правилник на младежката организация на EPSU относно избирателния процес за членовете на Изпълнителния съвет. Проектът беше представен от Ради Стоянова /от ИС на ММ и САС „Подкрепа“/, като една от инициаторите на този проект. Изпълнителният съвет на ММ на EPSU беше избран и мандатът на Ради Стоянова беше подновен за още 5 години.
За член на Изпълнителния съвет на младежката организация на EPSU с мандат от 4 години бе избран и Милен Василев – председател на младежката структура на Федерация “Строителство, индустрия и водоснабдяване”-“Подкрепа” и председател на синдикалната секция “Подкрепа” във “ВиК” ЕООД, гр. Габрово.
Участие в конференцията взеха представители на Армения, Узбекистан, Нидерландия, Норвегия, Швеция, Финландия, Германия, Литва, Украйна, Испания, Италия, Естония, Латвия, Турция, Грузия, Ирлания, Великобритания, Румъния, Хърватия, Косово.
Генералният секретар на European Public Service Unions (EPSU), Jan Willem Goudrian, поздрави новия Изпълнителен съвет и даде насоки на младежите относно предстоящия Конгрес на EPSU.