която ще се проведе на 04 октомври (вторник), от 18 часа, в зала „Изток“ на Зала Универсиада, бул. „Шипченски проход“ 2.

Регламент:
1. На всeки кандидат за кмет се дава по 7 минути за встъпителен отговор на следния въпрос: „Ако бъдете избран за кмет на София, какво конкретно ще направите през Вашия мандат в полза на младите хора от столичния град?“.
2. След отговора на първия въпрос, кандидатите ще отговарят по 4 минути на два последователни еднакви въпроса, които ще им поставят младежки организации. Темата на въпросите ще е в областта на младежката политика в столичния град.
До момента са поканени 15 кандидата, от които всички, с изключение на един, са потвърдили участието си.