На 30 август 2012 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в „Гранд Хотел София“ /зала Триадица 2, ет.1/ президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев ще открие заключителна конференция на тема „Мобилността в рамките на ЕС като фактор за повишаване на адаптивността на работната сила постигнати резултати по Дейност IV“ на проект „Подкрепа за Достоен труд“.
По време на конференцията ще бъдат представени резултатите от изпълнението на Дейността, постигнати след проведени анкетни изследвания сред работници и служители, целящи да установят нагласите им за работа в страните от ЕС и нивото на толерантност към работнициимигранти, както и след проведени изследвания чрез фокус групи сред работодателите за разкриване нагласите им за наемане на работа на работници от ЕС и трети страни. Панелът ще бъде представен от координатора на Дейността и икономически експерт на КТ „Подкрепа“ Нонка Каменова.
По време на конференцията ще бъдат изнесени и презентации за: Българите на европейските трудови пазари реализация и рисковете с лектор проф. Теменуга Ракаджийска; Българите на испанския трудов пазар с лектор Стела Димкова експерт от КТ „Подкрепа“; Вижданията на работодателите за трудовия пазар /лектор доц. Мария Желязкова/ и ролята на синдикатите /лектор проф. Духомир Минев/; Сключените споразумения между КТ „Подкрепа“ и Конфедерация на кипърските работници (SEK), Trade Union Congress (TUC) Великобритания, CFTC Франция, Германския съюз на синдикатите (DGB), CISL Ломбардия Италия, DEOK Кипър, както и е подготвен проект за споразумение с Австрия.
Събраната, анализирана и обобщена информация е в основата на разработените от екипа 8 справочника относно условията за трудова мобилност в страните: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Кипър, Австрия, Белгия и Испания, където е изяснена икономическата ситуация, разкрита е динамиката на заетостта на националните трудови пазари, трудовата миграция, посочени са възможности за търсене на синдикална защита във всяка от страните.
За участие в конференцията са поканени представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на външните работи, Агенция по заетостта, посолствата на Великобритания, Германия, Франция, Испания, Австрия, както и представители на партньорски и други обществени организации.
Форумът се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.