„Мотивация за гражданска активност“ е темата на кръглата маса, която КТ „Подкрепа“ организира на 15 април 2011 г. от 10.00 ч. в зала „Пленарна“ на Община Варна.
Събитието ще бъде приветствано от кмета на Варна Кирил Йорданов и областния управител Данчо Симеонов.
Основната цел на форума е мотивиране на гражданската активност при младите хора, участието им в процеса на доброто управление, като го прави по-ефективно, прозрачно и законно. КТ „Подкрепа“ с цялостния си експертен и институционален капацитет предлага възможности за стимулиране на гражданската активност сред младите хора в страната чрез информиране и консултиране по: трудови и човешки права; Европейски съюз и възможностите, които дава; възможности за стажуване и чиракуване; гражданско общество; екология, опазване на околната среда и нашият собствен принос в това; университетите в България и чужбина; етническа и религиозна толерантност; превенция на наркоманиите; младежки обмени и инициативи; европейско доброволчество. Кампанията на КТ „Подкрепа“ насочва младежите и към конкретни институции, защитаващи техните интереси и предлагащи решения на проблемите им.
Форумът се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.