В навечерието на срещата на върха Г-20 в Торонто, Годишната конференция на Международната организация на труда (МОТ) поиска поставянето на заетостта и социалната защита в центъра на политиката за възстановяване. „Ние трябва да осъществим баланс на политиките за осигуряване на силен, устойчив и балансиран растеж“, заявиха делегати на Конференцията. Преди срещата на лидерите на Г-20 в Торонто, представителите на „реалната икономика“ делегати на правителствата, работодателите и работниците от 183 държави изразиха сериозна загриженост, че глобалното икономическо възстановяване остава „крехко и неравномерно разпределено, и много пазари на труда са все още в очакване да видят възстановени работни места в съответствие с икономическото възстановяване.“
„Необходимо е заетостта да се постави в центъра на икономическата политика“, каза Шигеру Накаджима, представител на работниците от Япония. „Тук, в Международната организация на труда, ние поддържаме концепцията, че единственото реално възстановяване е възстановяване без социален дефицит“, каза Генералният директор на МОТ Хуан Сомавия в обръщение до заключителното заседание на Конференцията.
„Качествените работни места са в центъра на възстановяването“ е основното послание от срещата в Питсбърг миналия септември. „Това остава валидно повече от всякога“, каза Сомавия. Делегатите призоваха за действия за прилагане на Глобалния Пакт за Заетост. Пактът, приет миналата година от Международната конференция по труда, получи силна подкрепа по време на срещата на върха на Г-20 в Питсбърг през септември миналата година.
Всички изказали се на конференцията подкрепиха призива на Сомавия за една стратегия на „балансирана“ политика, насочена към икономическо възстановяване, основано на осигуряване на „богати работни места, както и неговото предупреждение, че последните мерки за намаляване на дефицитите, най-вече чрез намаляване на социалните разходи, може „пряко да засегнат работните места и заплатите“ по време на слабо икономическо възстановяване и постоянни високи равнища на безработица. Представителката на работодателите Рони Голдбърг от САЩ призова за „една ефективна политика за заетост, за да се гарантира, че растежът се превръща в действително устойчиви работни места“.
Конференцията повтори призива си към Международната организация на труда да постави пълната и продуктивна трудова заетост и достойните условия на труд в центъра на икономическата и социалната политика за укрепване на социалното измерение на глобализацията. „Важно е за МОТ да изпълни изцяло своята роля в предизвикателствата на глобализацията“, каза председателят на конференцията Жил де Робиен от Франция.
Делегатите на конференцията призоваха МОТ да подобри сътрудничеството си с многостранните институции, и по-специално ООН, МВФ и Световната банка, за да се засили политиката на съгласуваност между различните финансова, икономическа, търговска, в областта на заетостта, социална и екологична политика.
Конференцията се проведе на фона на нова загриженост за продължаващата глобална криза в заетостта, за повишаването на безработицата в световен мащаб до над 210 млн. души, достигнала най-високото си ниво някога, според доклада на генералния директор „Възстановяване и растеж с достойни условия на труд“, в който се отбелязва, че МОТ не забелязва никакви значителни признаци за намаляване на глобалното равнище на безработица през тази година, въпреки признаците за икономическо възстановяване.
Изказалите се делегати от правителства, работодатели и работници с огорчение отбелязаха, че продължава липсата на възстановяване на работни места, което поставя „огромна тежест“ върху безработните, като в същото време възпрепятства усилията за създаване на „подходяща среда за предприятията да създават заетост“. Други от делегатите предупредиха за преждевременно прекратяване на стимулиращите пакети от мерки, което „просто ще влоши нещата.
„Посланието на тази конференция е много ясна да се постави заетостта в центъра на възстановяването. В контекста на срещата на Г-20 в Торонто това означава запазване на ангажимента на лидерите, под председателството на президента Обама, каза Сомавия.