На 25 март се навършиха 60 години от подписването на Римските договори, поставили основите на Европейския съюз.

В тази връзка по повод неформалната Среща на върха, която тържествено отбеляза тази годишнина и разгледа сегашното състояние и бъдещето на ЕС, Европейската конфедерация на профсъюзите:

  • проведе съвместна среща с лидерите на трите италиански национални, секторни и регионални синдикати, на която присъстват и делегации на синдикалните лидери от други европейски страни;
  • съвместно с работодателите представи на участниците в тристранната среща на върха Декларация за бъдещето на Европа. В тази съвместна декларация, европейските социални партньори /ЕКП, BUSINESSEUROPE, CEEP и UEAPME/ изказват единна си и неотменна подкрепа за Европейския съюз, за силна и социална пазарна икономика в Европа, за по-стабилен и устойчив социален модел, за социален диалог, за увеличаване на публичните и частните инвестици, за една амбициозна индустриална политика. Декларацията представлява принос на европейските социални партньори към решенията за бъдещето на Европа, взети  от Срещата на върха .

Отбелязването на 60-та годишнина на Договора от Рим е възможност да се заздрави ЕС, въз основа на мир, демокрация, просперитет и социална справедливост.“ – заяви генералният секретар на ЕКП Лука Визентини. Коментирайки Декларацията от Рим той добави: „Аз видях ясен и силен ангажимент от страна на държавите-членки и институциите на ЕС за социална Европа, която насърчава социалния прогрес, да дава права и равни възможности на всички, включително да гарантира равенство между половете. Независимо от съдържанието на Декларацията, синдикалното движение ще настоява за конкретни мерки, които да превърнат думите в практика, чрез предстоящото приемане на европейския стълб за социални права, чрез икономическата политика на ЕС, включително чрез повишена социална ориентация на държавите-членки.“

Повече информация можете да получите наследните линкове:

https://www.etuc.org/press/media-advisory-rome-treaty-anniversary-%E2%80%93-trade-unions-action

https://www.etuc.org/documents/etuc-platform-future-europe

https://www.etuc.org/documents/europe-we-want-just-sustainable-democratic-and-inclusive