На  25 май 2023 г. /четвъртък/ от  10 ч. до 11 ч. над 2200 работници и служители от Националния осигурителен институт в цялата страна ще проведат едночасова предупредителна стачка.

Исканията на работещите са:

  1. Да бъде реализирано увеличение на средствата за работни заплати в системата на НОИ (ЦУ и ТП) с не по-малко от 30 /тридесет/ процента;
  2. Увеличените средства да се разходват за нарастване на основните заплати на всички работници и служители на НОИ (ЦУ и ТП) по съгласуван с и одобрен от синдикалните организации на работниците и служителите в НОИ механизъм;
  3. Увеличението на основните заплати да има ретроактивно действие и да влезе в сила от 01.01.2023 г.

 По изчисления на Синдикат на административните служители „Подкрепа“ е необходимо да бъдат осигурени средства в размер на 30 милиона лева, което е около 0,14% от бюджета на НОИ. Това настояват от САС „Подкрепа“ да се случи с приемането на ЗБДОО за 2023 г.

Още в началото на годината Синдикатът на административните служители „Подкрепа“ многократно алармира за напрежение сред работниците и служителите в Националния осигурителен институт, поради липса на увеличение на възнагражденията в системата.

На 29 март 2023 г. бе проведена среща с управителя на НОИ Ивайло Иванов с работещи в системата на НОИ от цялата страна. На 24 април бе внесена и официална покана по Закона за уреждане на колективните трудови спорове до НОИ, с копие до Лазар Лазаров, в качеството му на председател на Надзорния съвет на НОИ, както и до Росица Велкова-Желева – министър на финансите. На 26.04.2022 г. бе проведена и среща с ръководството на НОИ, но с оглед липсата бюджет за 2023 г., те не могат да удовлетворят исканията на работещите.

Обръщаме внимание, че в проекта на ЗБДОО 2023 разходите за персонал на НОИ изобщо не са променени. Това няма да даде възможност за никакво актуализиране на заплатите на служителите. Очевидно управляващи и политици от всички цветове не знаят или не оценяват труда и отговорностите, които носят заетите там. Това беше и все още е една от натоварените администрации по време на пандемията от COVID-19. НОИ пое изплащането на добавките към пенсиите, вместо те да бъдат изплащани като социално подпомагане. Впоследствие се наложи спешно да преизчислят всички отпуснати пенсии в страната. Служителите на НОИ са професионалисти, които не могат да бъдат лесно заменени, защото притежават изключително специфични знания за пенсионната система и следва да получат подобаващо възнаграждение за отговорностите, които носят.

Работещите в НОИ ще отстояват исканията си докрай и в случай, че не бъдат чути, ще преустановят работа и ще обявят безсрочни стачни действия!