В периода 20 – 23 март 2018 г. в гр. Копенхаген, Дания, се проведоха стартираща среща и Първи Дискусионен форум с партньорите по Проект VP/003/0031 – „Насърчаване на механизмите за командировани работници в съответствие с колективните трудови договори и закона“. В рамките на проекта ще се създаде Платформа за наблюдение и механизъм за мониторинг на процесите по прилагането на Директивата за командированите работници 2014 на територията на Съюза.

На срещите присъстваха партньори – представители на синдикални и работодателски организации от Кралство Дания, Република Кипър, Република Латвия, Република Румъния, Република Чехия, Република Словакия и Република България – които дискутираха основните рамки на процеса на разработване на Платформата за наблюдение и мониторинг на политиките по отношение на командированите работници.

Проектът е с обща продължителност 20 месеца и се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейски съюз.

Project No VP/2017/003/0031 „Promoting mechanisms for posted workers’ compliance with collective agreements and the law“

Grant Agreement VS/2017/0351