Уважаеми колеги,

Във връзка с подготовката на Национален митинг шествие на КТ „Подкрепа“ на 30.11.2011 г. в срок до 25 ноември 2011 г. петък до 10.00 часа, с оглед добрата организация, е необходимо да изпратите на имейл evgeni@podkrepa.org следната информация :
1.Актуален брой хора за участие в митинга.
2.Актуален брой автобуси и други превозни средства (автомобили).
3.Да се определи отговорник на всеки автобус. (Посочете името и мобилния телефон на отговорника), който да изготви списък на пътуващите в автобуса, съгласно Наредба 33 на Министерство на транспорта, чл. 68, т. 2, приложение 11 а.
4.Съгласно Наредба 33 на Министерство на транспорта, чл. 68, т. 2, приложение 11 а е необходима попълнена от превозвача пътническа ведомост със списък на пътниците име и фамилия. Прилагаме Обрацец.
5.Паркиране на автобусите от 09.00 ч. пред стадион Васил Левски. Сборният пункт е по улица Гурко.
7.Началният час на шествието е 11.30 часа. Маршрут: Национален стадион Васил Левски ул.Гурко бул.Васил Левски бул.Цар Освободител площад Народно събрание- ул.15-ти ноември.
8.Мобилен телефон на Коменданта на Националния митинг шествие д-р Евгени Душков е 0886212155, Продан Енев 0889770551 и Силвия Николова 02/9872667

21.11.2011 г.
Председател на стачния комитет:
Д-р Евгени Душков