На 10 юли 2012 г. /вторник/ от 10.00 ч. във „Венус“ – Конферентен център, ет.3 (бул. „Дондуков“ 9), вицепрезидентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов ще открие Национална информационна кампания „Твоят код за Твоите права“.
Кампанията се организира от Национална мрежа Информационни бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“, в сътрудничество с Национална агенция по приходите.
Г-н Емил Димитров координатор на мрежата и конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ ще оповести старта на кампанията и ще представи нейните цели и задачи.
По време на дискусията ще се акцентира върху следните теми: възможност за получаване от офисите на НАП и начини за използване от гражданите на Персонален идентификационен код (ПИК); възможности за персонален контрол по спазването на личните трудови и осигурителни права чрез ползването на ПИК; видове електронни справки, които може да се направят, използвайки ПИК, като: размер на осигурителен доход, размер на осигурителни вноски и тяхната наличност по месеци, вид, срок и часова заетост по трудови договори.
Експерти от Информационните направления „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“ ще презентират възможностите, които могат да бъдат предприети при констатирана нередност, вследствие използването на ПИК: механизми за борба със сивата икономика и нелоялната конкуренция; взаимодействие между институциите с цел гарантиране и защита правата на трудещите се при установяване на нередности и несъответствия.
Участие в събитието ще вземат и представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на финансите, ИА Главна инспекция по труда, Агенция по заетостта, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, областни и общински структури, Конфедерация на независимите синдикати в България, Българска стопанска камара, Българска търговско промишлена палата, Асоциация на индустриалния капитал в България.
За участниците в събитието, както и за представителите на медийте ще има Директна приемна на място, съвместна с участието на експерти от Информационните бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“ и НАП, където ще може да се: заяви ПИК, получи ПИК и да се провери личният осигурителен и трудов статус.
На 10 юли кампанията ще се реализира и в още 5 града в страната (Благоевград, Бургас, Варна, Пловдив, Русе) чрез организиране на Групови приемни От улицата, където гражданите ще получат възможност на място да се снабдят с ПИК от служител на НАП и веднага да проверят своя статус от компютрите на Информационните бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“.

Кампанията се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.