На 18 декември 2012 г. /вторник/ от 12.30 ч. пред сградата на Министерство на земеделието и храните /ул. Дамян Груев/ ще се проведе протестен митинг на Национална федерация Техническа индустрия, наука, информатика към КТ „Подкрепа“ и Федерация на независимите синдикати от земеделието към КНСБ поради неизплатени работни заплати и социални осигуровки на работниците и служителите в Селскостопанска академия.