На 18 юни 2018 г. Национална федерация „Търговия, Услуги, Контролни органи и Туризъм“ към КТ „Подкрепа“ проведе национална кръгла маса и пресконференция на тема „Командироването на работниците и служителите и резултати от прилагането на Директиви 96/71/ЕО и 2014/67/ЕС в българското законодателство“.

Във форума взеха участие социални партньори – представители на държавни институции от ИА „ГИТ“ и НАП, както и от сектор строителство, транспорт и Агенция „Митници“.

По време на кръглата маса бе представен анализ на Директиви 96/71/ЕО и 2014/67/ЕС в националната правна система. Чрез реализацията на събитието, бе и постигане на целта за подобряване на административното сътрудничество, както и на достъпа до информация.

Темата на кръглата маса е част от дейността на международен проект „Преодоляване на предизвикателствата в областта на командироването на работниците, чрез съвместно сътрудничество на социалните партньори от публичния сектор“.