в рамките на работната програма на EZA и проведената на 14 – 15 октомври в централата на КТ „Подкрепа“ международна конференция „Разработване на синдикални стратегии за развитие на социални политики чрез използване на европейски възможности за финансиране“.