На 18 октомври 2007 г., на 15-ия ден от ефективните стачни действия в бранш “Горско стопанство”, се подписа споразумение между председателя на Държавната агенция по горите доц. Стефан Юруков и Общонационалния отраслов стачен комитет на Национална федерация “Земеделие и горско стопанство” на КТ “Подкрепа” и Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ.

Страните се споразумяха за:

  • увеличение на средната брутна месечна работна заплата с 10 на сто, считано от 01.09.2007 г.;
  • повишаване на работната заплата за 2008 г. на два етапа: от 01.01.2008 г. и от 01.07.2008 г. с вътрешни ресурси и с допълнителни средства от републиканския бюджет;
  • допълнително материално стимулиране до две брутни месечни работни заплати, преди Коледа и Нова година от вътрешни икономии;
  • разпределение на средствата за увеличение на работната заплата и допълнителното материално стимулиране да става с участието на браншовите синдикати и техните структури по места;
  • изплащане на реално положения извънреден и/или нощен труд;
  • осигуряване на униформено и теренно/работно облекло;
  • изработване на нова наредба за униформено и теренно/работно облекло с участието на синдикатите;
  • приемане на нормативна уредба, с която да се разработи икономически механизъм за осигуряване на стопанска и финансова стабилност и изграждане на фонд “Българска гора”.

Държавната агенция по горите и нейните структури няма да търсят административнонаказателна, имуществена и дисциплинарна отговорност от стачкуващите.

От датата на подписване на Споразумението временно се преустановяват ефективните стачни действия. Колективите остават в стачна готовност до изпълнение на постигнатите договорености.

Гарант на споразумението е зам. министъра на финансите г-н Кирил Ананиев.

Благодарим на всички колеги от РУГ, ДЛ, ДДвС, които се включиха в протестите и ефективните стачни действия и понесоха върху себе си трудности, неудобства и материални загуби, за да отстояват интересите на заетите в бранша и шансовете за добро бъдеще, както на гилдията, така и за развитие на бранш “Горско стопанство”.

Благодарим на всички, които ни разбраха и подкрепиха.