На 18 май в гр. Берлин, Германия се откри третият Световен конгрес на Международната конфедерация на профсъюзите /МКП/, който ще продължи до 23 май 2014 г.

Форумът протича под мотото „Обединени сме по-силни“ и в неговата работа участват над 1 530 делегати, представители на 161 държави от петте континента.

Официални изказвания направиха Президентът на МКП Михаел Зомер, Министърът на външните работи на Федерална Република Германия Франк-Уолтър Щтанмайер и Административният директор на ПРООН Хелън Кларк. На тази най-висша синдикална проява за годината, КТ „Подкрепа“ е представена от делегация, ръководена от Президента д-р Константин Тренчев.

Конгресът на МКП ще бъде подчинен на грижата за опазване и защита на природната среда, като за първи път той ще бъде проведен изцяло онлайн, без да се ползват хартиени материали. Участниците ще се запознават с документите, позициите и проектите за резолюции чрез своите лаптопи, таблети или мобилни телефони. В допълнение, работата на Конгреса по време на пленарните заседания и дебатите също ще може да бъде проследена онлайн от всеки синдикален член, който има възможност да сподели своя коментар в Twitter и Facebook. Това може да направите и вие чрез регистрация на специализираните сайтове:
http://congress2014.ituc-csi.org/twitterwall и https://www.facebook.com/ituccsi

Основните теми, които делегатите на Конгреса ще обсъждат са:

  • „Приоритетни мерки за повишаване на членската маса на синдикалните организации“;
  • „Начините за подобряване на условията на труд, за гарантиране на устойчиви и достойни работни места“;
  • „Възможностите за подобряване на защитата на фундаменталните човешки, социални и трудови права“.

Допълнителни акценти в дискусиите ще бъдат проблемите при синдикализирането на заетите в сивата икономика, възможните нови форми за представителност на работещите, повишаване участието на жените в синдикалните структури, защитата на мобилните работници и емигрантите, предотвратяването на насилието срещу жени, борбата срещу несигурната работа, проблемите на здравето и безопасността, дискриминацията на работното място.

Изказвания в отделните панелни дискусии ще направят г-жа Шарън Бъроу – Генерален секретар на МКП и г-н Гай Райдър – Генерален директор на МОТ.