На 23 април 2018 г. от 13.30 ч. пред министерство на здравеопазването ще се проведе протест на работещите в Регионалните здравни инспекции.

Медицинска Федерация ,,Подкрепа’’ и работещите в РЗИ поставят следните искания:
1. Повсеместно увеличение на трудовите възнаграждения на всички работещи в системата на РЗИ.
2. Преминаване на всички работещи в системата на РЗИ на трудово правоотношение и връщане на клас прослужено време на работещите в системата на РЗИ; подобряване условията на труд; по-голям контрол от страна МЗ по отношение на директорите на съответните регионални инспекции.