Четвърта поредна година Конфедерацията на труда „Подкрепа“ организира кампании, които да допринесат за по-голяма активност за опазване живота и здравето на работещите, обществена нетърпимост към нарушителите, въвеждане на системния подход и изграждане на култура за безопасност при работа.

На 24 април 2017 г. от 11.30 ч. в гр. София, Южен парк 2, пространството зад музея „Земята и хората”, КТ „Подкрепа“ ще постави началото на едноседмична кампания за отбелязване на Световния ден по безопасност и здраве при работа. Денят, в който синдикалните организации изказват своята почит към паметта на починалите, в резултат на трудови злополуки или от професионални заболявания.

През 2016 г. според официалната статистика в България /НОИ/ загиналите в трудови злополуки са 88 човека, от тях 7 жени. Пострадали са около 3 хиляди човека и са изгубени стотици хиляди работни дни.

На 24 април, освен почитане с едноминутно мълчание паметта на загиналите в трудови злополуки, Изпълнителният съвет на КТ „Подкрепа“, почетният президент д-р Константин Тренчев, председатели на браншови и регионални структури на Конфедерацията, гости на събитието ще засадят комплекс от 88 живи растения, в израз на общата ангажираност и действия на Конфедерацията за безопасност и здраве при работа. Участие ще вземат и: Йорданка Фандъкова – кмет на София; Илко Семерджиев – министър на здравеопазването; Бисер Петков – управител на НОИ; Румяна Михайлова – изпълнителен директор на ИА „ГИТ“; д-р Ивайло Иванов – зам.-министър на труда и социалната политика; Мария Гайдарова – зам.-министър на образованието и науката; представители на Националния център за обществено здраве. Поканени са и народни представители, представители на изпълнителната власт, работодателски организации, работодатели, синдикалисти, консултанти и фирми, които подпомагат дейностите по безопасност и здраве при работа, служби по трудова медицина и граждани. Мероприятието се организира в партньорство с Асоциация „Труд, здраве и безопасност“.

Експерти на КТ „Подкрепа“ определят като основни причини за трудовите злополуки подценяването на рисковете и недостатъчното финансиране на мерките за безопасност при работа. В секторите образование, здравеопазване и администрация все по-нарастваща отрицателна роля има стресът на работното място /психо социалните рискове/. Проблемен е и сивият сектор – черният пазар на труда, където обичайните правила, норми и законовите изисквания грубо се пренебрегват. КТ „Подкрепа“ напомня на всички работодатели и техните организации, че водещата отговорност е на работодателя. Заявяваме готовността си да подпомагаме с консултации, обучения и ефективен диалог подобряването условията на труд на всяко едно работно място, както и да упражняваме сигналната си функция при нарушение на трудовото законодателство и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.