На срещата бяха обсъдени:

  1. Методиката за изплащане на 1000,00 лева на медицинския и немедицински / шофьори и санитари / персонал за работа с КОВИД болни пациенти в ЦСМП.
  2. Методиката за лечебните заведения. МЗ приема предложения за обсъждане с БЛС и НЗОК на 26.08.2021 г. Предложението на МФ за промяна на методиката е: да остане старата методика.
  3. Средствата от РЗОК за лечебни заведения, осигуряващи комплексно интензивно лечение на пациенти с КОВИД.

С решение $ РД-НС-4-21/03.02.2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК са определени 50 милиона лева за болниците, осигуряващи лечение на пациенти с КОВИД.

С решение № РД-НС–/08.03.2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК са определини 15 лечебни заведения – УМБАЛ-и, които са получили допълнителни средства в размер общо но 25 милиона лева /от тези 50 милиона /. Средствата са изплатени през месец март 2021 г.

Останалата сума от 25 милиона лева, с решение № РД-НС-04-54/22.04.2021 г. следва да бъдат разпределени между всички лечебни заведения за болнична помощ, договорни партньори на НЗОК, които са разкрили легла за лечение на Ковид,  на база определена сума за всеки преминал Ковид пациент в съотношение 3:1 за интензивен-неинтензивен. До момента няма движение по това решение. От МЗ отговориха, че в момента работят по този въпрос.

  1. Разпределението на Ремдесевир. Не се разпределят по заявките, които правят болниците.
  2. Капиталови разходи, предназначени за мерки за справяне с пандемията.
  3. МЗ е обещало предоставяне на апаратура и оборудване за оказване на медицинска помощ на пациенти с Ковид.