На 25 май 2018 г. президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов откри двудневната международна среща по проект „Повишаване капацитета на представителите на работниците в процедурите за информиране и консултиране“ /VP/2017/008/0055/. Съветникът на президента на КТ „Подкрепа“ Валери Апостолов изнесе основната презентация по време на форума. /виж ТУК/

Събитието се проведе на 24 – 25 май 2018 г. в София в партньорство с гръцкия синдикат OBES.