На 25 септември 2014 г. от 10.00 часа в гр. Пловдив, хотел „Парк Хотел Пловдив“ /бул. „Санкт Петербург“ 38/, Информационно направление „Безопасност и здраве при работа“ на ЦИБДТ, Основно информационно бюро „Достоен труд“ гр. Пловдив и Синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците ще проведат специално събитие по Дейност 2 на проект „Подкрепа за Достоен труд“.
Събитието ще бъде открито от г-н Атанас Кръстев, председател на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа“, Пловдив.
Г-н Александър Загоров – ст.експерт ИН „Безопасност и здраве при работа“, ЦИБДТ-София ще представи темата „Взаимодействие на неправителствените организации за подобряване условията на труд“.

Целта на форума е разясняване на основни знания и умения във връзка с взаимодействието на неправителствените организации за подобряване условията на труд. Ще бъде предоставена възможност на участниците да дискутират по темите: „Специфични особености в условията на труд и организацията на трудовия процес“; „Как да направим ефективно взаимодействието между синдикатите, работодателските организации, неправителствените организации в областта на БЗР, КУТ, СТМ, лечебните заведения, контролни органи, комисия за защита от дискриминация и др. за подобряване на системата за управление на безопасността и здравето при работа в предприятието/организацията?“ и Разпростиране на добри практики.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.