На 25 юни 2014 г. от 11.00 ч. в залата на СРС „Подкрепа“ – Пловдив, Синдикалният Регионален Съюз ще бъде домакин на работна среща, на която ще се дискутира секторната политика в областта на Безопасните и здравословни условия на труд – Областен съвет Пловдив.
Инициативата е част от поредицата работни срещи, които КТ „Подкрепа“ провежда на регионално ниво в периода 24-27 юни 2014 г. и в които участват представители в комисиите и съветите за тристранно сътрудничество на общинско и областно ниво. Целта е свързана с:
1. Дискутиране на добри практики на тристранния диалог на общинско и областно ниво, чрез които са постигнати положителни резултати в развитието на местните политики.
2. Дискутиране на възможности за подобряване на ефективността на координационните механизми, процедурите, прозрачността на взетите решения, проследяването на резултатите и създаването на условия за устойчивост на добрите практики в тристранния диалог.
3. Систематизиране на добри практики, както и на препоръки за подобряване на ефективността на работата на тристранните съвети и комисии на общинско и областно ниво.
Другите секторни политики, които ще бъдат обект на дискусия са: Образование и обучение /на 26 юни в гр. Русе/ и Пазар на труда /на 27 юни в гр. Варна/.

Срещите се провеждат в рамките на дейностите по проект, изпълняван от КТ „Подкрепа“ с финансовата подкрепа на Фонд Иновации Норвегия за достоен труд и трипартитен диалог – „Капацитет за работа със заинтересовани страни – добри практики в тристранния диалог на местно и регионално ниво“ – GAVAS – 2013/112596 във връзка с GAVAS-2012/104601.