На 25-26 септември 2014 г. от 14.30 ч. в гр. Благоевград /х-л „Езерец“/, Дейност 1 „Създаване на Информационна система за анализ на колективните трудови договори“ ще проведе семинар по проект „Подкрепа за Достоен труд“ на тема: „Анализи на колективни трудови договори ниво фирма“ (печатни материали).
Форумът ще бъде открит от г-жа Венеция Левичкова, главен експерт на Дейност 1.
Целта на събитието е да бъдат запознати участниците в него със създадената информационна система за КТД като за целта ще бъдат представени презентации от експертите в дейността на анализи на КТД ниво фирма, направени от тях: Анализ на КТД „Благоевград-Булгартабак“ АД; Анализ на КТД „Пирин-Текс Продакшън“ ЕООД, гр. Гоце Делчев; Анализ на КТД ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД; Анализ на КТД „НЕК“ ЕАД; Анализ на КТД „Ломско пиво“ АД, гр. Лом; Анализ на КТД „Велде България“ АД, гр.Троян.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.