На 26-27 юни 2014 г. от 14.30 ч. в гр. Пловдив /х-л „Лайпциг“/, Дейност 1 „Създаване на Информационна система за анализ на колективните трудови договори“ ще проведе семинар по проект „Подкрепа за Достоен труд“ на тема: „Анализи на Браншови колективни трудови договори“ (печатни материали).
Форумът ще бъде открит от г-жа Венеция Левичкова, главен експерт на Дейност 1.
Целта на събитието е да бъдат запознати участниците в него със създадената информационна система за КТД като за целта ще бъдат представени презентации от експертите в дейността на анализи на Браншови КТД в различни области, направени от тях: Анализ на Браншови КТД „Енергетика“; Анализ на Отраслов КТД „Строителство“; Анализ на Браншов КТД „Дървообработваща и мебелна промишленост“; Анализ на Отраслов КТД за работещите в металоиндустрията; Сравнителен анализ на Браншови КТД „Театри“ и Браншови КТД „Музеи и галерии“; Анализ на Отраслов КТД „Транспорт“.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.