В търсене на истината за ситуацията в „София-БТ“ АД, като защитават своите работни места Национален синдикат тютюнева промишленост-„Подкрепа“ и Независим синдикат на тютюноработниците-КНСБ в дружеството организират протестна акция пред министерство на икономиката от 10.00 ч. на 27 април 2016 г. Те се обръщат към всички бивши и настоящи служители в групата „Булгартабак-Холдинг“ АД да се присъединят към протеста, за да се спаси изчезващият бранш – производство на цигари в България. След затварянето на „София-БТ“ АД реално в системата на „Булгартабак-Холдинг“ АД остава само една цигарена фабрика – „Благоевград-БТ“ АД, която е с неяно бъдеще.

Представители на работниците и служителите на „София-БТ“ АД, избрани на общо събрание на колектива съгласно чл. 7 и чл. 7а от Кодекса на труда отправят поредно предложение към вицепремиера и министър по европейските фондове и икономическа политика г-н Томислав Дончев, директора на агенция по приватизация и следприватизационен контрол и ръководството на „София-БТ“ АД, в което се настоява да се проведе работна среща. На нея да се обсъди:

1.Информацията за наличието на реален купувач на продукцията на „София-БТ“ АД;

2.Предоставянето за ползване цигарената фабрика „София-БТ“ АД на ФРАНЧАЙЗИНГ – поемане на цялото управление, производство и реализация на продукцията, носеща търговските марки, произвеждани в цигарената фабрика в София.

Работниците и специалистите считат, че с възможността за поемане на ангажимент за възстановяне на работа на целия персонал в „София-БТ“ АД, ще се избегнат масовите съкращения на над 400-те заети в момента в дружеството и ще бъдат спазени клаузите в договора за приватизация – ангажимент дружеството да работи до 2021 г.

До настоящия момент, въпреки проведените няколко протестни акции на колектива на „София-БТ“ АД реален диалог по проблема няма!

Не е проведена исканата среща с мажоритарния собственик на „Булгартабак-Холдинг“ АД „БТ Инвест ГмбХ“, с министър-председателя на Р България г-н Бойко Борисов, а на 10 май 2016 г. ще бъдат освободени над 400-те професионалисти в производството на цигари. В нарочно писмо до Комисията за финансов надзор с вх. №23-00-29/01.04.2016 год. двата браншови синдиката на КНСБ и КТ „Подкрепа“ поискаха информация за реалния собственик на австрийската фирма, придобила през 2011 г. 80% от акциите от капитала на „Булгартабак-Холдинг“ АД, но вече цял месец от председателя на Комисията г-н Мавродиев отговор няма.

 Липсата на конкретен диалог, икономически анализ за необходимостта от спиране на дейността на „София-БТ“ АД и всички последици – стотици милиони лева по-малко годишно за републиканския бюджет, за НОИ, за НЗОК и Столична община и загубата на трайни работни места са предпоставка за ескалация на социалното напрежение в колектива на дружеството. Икономическият министър Божидар Лукарски, отговарящ съгласно чл. 2 ал. 3: Министърът на икономиката провежда държавната политика и упражнява контрола в областта на тютюневите изделия от Закона на тютюна и тютюневите изделия – до настоящия момент не е предприел конкретни действия по предходното искане на представителите на работниците за пряк ангажимент с негово участие в преговори с ръководството на „Булгартабак-Холдинг“ АД, Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол, браншовите синдикални структури на КТ „Подкрепа“ и КНСБ и представители на работниците и служителите в „София-БТ“ АД.