Световен ден в памет в памет на пострадалите и загиналите от трудови

           Световен ден за здраве и безопасност при работа

 

През 2012, която е последната година за която е изготвяна официална статистика,  в ЕС са регистрирани 3 515 смъртни случая на работното място, а  100 000 са починалите вследствие на ракови заболявания, свързани с трудова дейност.

През последните години в ЕС се работи изключително малко по въпросите, свързани с подобряване на защитата на работещите от трудови злополуки и професионални заболявания, въпреки че медицинските проучвания недвусмислено доказват, появата на нови рискове, в резултат от развитието на технологиите и иновациите.

“Работниците имат нужда от по-добра защита – ние настояваме СЕГА да бъдат приети нови закони за здраве и безопасност при работа ” заяви Естер Линч, Конфедерален секретар на ЕКП. „Най- ефективният начин за защита на работниците от професионални заболявания е чрез европейското законодателство и чрез законите на национално равнище. Защитата на здравето на работниците не трябва да се либерализира или приватизира. Строгите закони трябва да бъдат подкрепени от мерки за тяхното стриктно изпълнение и от точен механизъм за защита и представителност на работното място”.

ЕКП призовава да бъдат приети в  спешен порядък нови закони относно здравето и безопасността, които  да  защитят работниците относно:

– през 2016 да бъдат въведени задължителни гранични стойности на професионална експозиция за най-малко 50 канцерогенни вещества, вместо сегашните 5, като това приемане не следва да се отлага за 2020 година;

–  приемане на нови регламенти за справяне с нано- частиците;

– справяне с психо-социалните рискове, включително стреса, насилието и тормоза на работното място;

– болките във  вратната област, в гърба и в лакътя.

Директивата за канцерогенните и мутагените вещества  е процес на преразглеждане вече повече от 12 години, без реално да се извършват никакви промени! Дори през тази година, Европейската комисия предложи да се извърши преглед на всички закон, отнасящи се до здравето и безопасността при работа. Европейската комисия пренебрегва факта, че именно нейния Консултативен комитет, съставен от представители на работодателите, правителствата и синдикатите се обединиха върху становището, че не е необходим подобен допълнителен преглед.

„Опасенията, че на бизнеса ще са необходими „разходи за привеждане в съответствие “ с регламентите игнорират разходите на работниците и техните семейства“, добави Естер Линч, като допълни  „Не трябва да си стопират действията за предотвратяване на злополуките и заболяванията на работното място.“

Доказателствата за необходимостта от действия, в допълнение към ужасяващия брой  жертви на трудови злополуки, са очевидни:
– за периода между 2010 и 2015 г. е регистрирано значително увеличение на процента  работници, които работят с химикали и инфекциозни материали

– половината от всички работници посочват, че са изложени на силен  стрес на работното място,

– повече от двама от всеки пет работника посочва,че се труди в болезнена или уморителна позиция през една четвърт или повече от работното си време.

В целия свят на 28 април Световният ден в памет на пострадалите и загиналите при трудови злополуки се провежда ежегодно, не само да се напомни за жертвите, но и да се подчертае,че са необходими  действия в защита на онези работници, които са тежко засегнати или изложени на потенциална възможност от трудови инциденти.