На днешния ден, посветен на паметта на работещите пострадали при работа, Международната организация на труда (МОТ) и синдикатите от цял свят, отново призовават здравето и безопасността на работното място да станат основно право на работещите. В интерес на всички (работници, служители, работодатели и правителства) е здравето и безопасността при работа да бъде реално превърнат основен принцип, свързан с правото на труд. Както показва броят на случаите на Ковид-19 на работното място, неуспехите в здравето и безопасността при трудова дейност могат да имат катастрофални последици не само върху самите работещи и техните семейства, но и върху отделните предприятия и дори върху цели икономики.

Ето защо синдикатите в световен мащаб, отраслово, национално и локално, във фабрики, домове за медико-социални грижи и във всички офиси, отбелязват днес Деня на почитане паметта на работещите, като изискват тристранната Международна конференция на труда през юни тази година да предприеме тази отдавна закъсняла и жизненоважна стъпка. Поради професионални заболявания и наранявания 9 млн. работещи са загинали, като 2/3 от тях от болести, откакто МОТ за първи път реши да предприеме тази стъпка на конференцията през 2019 г. по случай стогодишнината на организацията. Време е взетите решения да бъдат превърнати в реалност.

Правителствата трябва да ратифицират и, което е по-важно, да приложат Конвенция №155 (на МОТ) за здравословни и безопасни условия на труд, както и Конвенция №161 относно услугите по трудова медицина (понастоящем засягаща само 20% от всички работещи). Точно те очертават практическите стъпки, необходими за справяне с предизвикателствата, с които работещите и работодателите се сблъскват всеки ден. Тези конвенции определят разумните правила, които биха спасили човешки животи и спестили пари. Бедствия, като срутването на фабриката Rana Plaza (Бангладеш) на 24 април 2013 г., при който загинаха над хиляда работници и бяха ранени много повече, са лоши за бизнеса и причиняват репутационни вреди и трайни щети в икономиките.

Генералният секретар на МКП Шарън Бъроу заяви: „Вече няма извинение да се оттегляме от това решение. Това е лошо за работещите, но и за бизнеса струва на икономиките милиарди за отсъствие по болест, обезщетения за инвалидност и загубено производство.” Тя добави още: „Нуждаем се от представители по безопасност на работното място, съвместни комисии по безопасност с работодателите и петкратно увеличение на достъпа до услуги по трудова медицина, така че всички на работа да бъдат защитени. Нека направим тазгодишния Световен ден за безопасност и здраве при работа последната година, в която на работещите е отказано това основно право.