На 30 октомври 2012 г., от 10.30 ч. в гр. София, х-л „Коликовски“ (ул. „Христо Белчев“ 46, http://www.kolikovski.com), президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев ще открие Мотивационната среща за представяне на новите курсове на КТ „Подкрепа“ за Дистанционно обучение: „Трудови права“ (с включени 6 теми в курса: „Основи на трудовото право“, „Принципи на заплащане на труда и формиране на работната заплата“; „Пенсионно осигуряване“; „Здравноосигурителни права“; „Безопасност и здраве при работа“; „Работно време режим на труд и почивка“) и „Лидерство и социални права“ (с включени 9 теми в курса: „Лидерски умения“, „Обществени и граждански компетентности“, „Умения за работа в екип“, „Водене на преговори“, „Основни синдикални права“, „Колективни трудови спорове, митинги и шествия“, „Икономическа информация за нуждите на КТД“, „Ролята на синдикалната организация в обществото“, „Европейски работнически съвети и международно синдикално движение“).
По време на срещата ще бъдат представени накратко темите, включени в курсовете и ще бъде направена он-лайн демонстрация на платформата за електронно обучение.

Обучението е част от Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“, която се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.