Днес, 31 октомври 2012г., в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД се проведе среща между ръководството на Национална федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“ – Анелия Иванова, председател, Павел Черийски, зам.-председател, председателя на Браншовия синдикат Трифон Трифонов и Изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД инж. Стайко Ганчев по повод забавянето на изплащането на работните заплати в дружеството.
Изпълнителният директор инж. Ганчев запозна участниците в срещата с тежкото финансово състояние на дружеството. Основният проблем се дължи на неразплатените средства от Бюджета на Република България за 2011 г. и 2012 г. за разходи, които дружеството е извършило и продължава да извършва в изпълнение на дейности в обекти, публична държавна собственост – „Отводняване и поддържане на речни корита“. Тези дейности са вменени за изпълнение на „Напоителни системи“ ЕАД по Закона за водите и е необходимо финансирането им от Държавния бюджет.
Ръководството на НФЗГС на КТ „Подкрепа“ и Браншовия синдикат на „Напоителни системи“ ЕАД към КТ „Подкрепа“ запозна д-р Константин Тренчев, Президент на КТ „Подкрепа“, със задълбочаващия се финансов проблем на „Напоителни системи“ ЕАД.
Д-р Тренчев инициира среща с министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, която ще се проведе на 6 ноември 2012 г. в 10.00 ч. в сградата на Министерството на земеделието и храните.

ИС на НФ „Земеделие и горско стопанство“
на КТ „Подкрепа“