На 6 юли 2018 г. от 9.30 ч. в централата на КТ „Подкрепа“ президентът на Конфедерацията Димитър Манолов ще открие международна конференция на тема: „Човешки измерения на дигиталната революция: синдикални стратегии за устойчивост и социална  защита на новите форми на заетост“.

 Програмата предвижда обсъждане на широк кръг въпроси, свързани с дигитализацията и новите цифрови умения, с промените в пазара на труда, несигурната заетост  и свързаните с нея приоритети на синдикалните организации за осигуряване на адекватна защита на работещите.

За участие са поканени чуждестранни лектори – лидери и експерти от Белгия, Франция, Австрия, Германия, Румъния и Латвия, както и ръководители и експерти от Агенция по заетостта, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, работодателски организации.

Форумът се провежда под егидата на Европейския работнически център EZA – най-авторитетната християнска международна организация за работническо обучение, изповядваща християнски ценности, в която членуват над 80 представителни организации на работещите и центрове за обучение от повече от близо 30 европейски държави, където КТ „Подкрепа“ е пълноправен член на EZA от 2010 г., заедно с полската „Солидарност“.