По време на конгреса на IndustiALL, проведен през месец юни т. г., се взе решение за провеждане на „Европейски ден в подкрепа на работещите в сектора на стоманодобива в Европа“. Поради редица причини, в момента стоманодобивът в Европа се намира под огромен натиск и бъдещето му е заложено на карта. Какво ще се случи със стоманодобива има огромно значение за всеки от нас, тъй като  политиката за ре-индустриализация на Европа никога няма да бъде успешна, ако бъде унищожен капацитетът на този толкова основен отрасъл, подсигуряващ суровини  за останалите промишлени сектори.

 На 9 ноември, синдикалистите от Европа ще се обединят, за да демонстрират своето единство, сила и решителност. Протестната  демонстрация ще се проведе в Брюксел, като датата 9 ноември представлява изключително важен момент от фазата по вземане на решения  относно стоманодобивната промишленост в Европа.

В протестното шествие „Няма Европа без стомана!” няма да участват лица, които не са синдикалисти, като се очаква в демонстрацията да се включат над 10 000 души от всички индустриални сектори.