Завършеният текст на тристранната рамкова директива за несъстоятелността разочарова ЕКП. Европейските законодатели отново пропуснаха добра възможност за засилването на правата на трудещите се в процедурите по реструктуриране и несъстоятелност.

ЕКП призова законодателите за подсигурят/гарантират присъствието на представители /от организациите/на трудещите се, правата на информиране и консултиране, и да направят работещите преференциални кредитори в процедурите по реструктуриране и несъстоятелност. Както и досега, тези правила  се определят от националното законодателство. Държавите все още могат да се борят с ниските стандарти.

„Време е да се преборим за повече демокрация на работното място, а Европейската комисия и Съвета е добре да помислят повече, преди да правят опити за баламосване на трудещите се, особено сега, когато Европейските избори са толкова близо.“ Коментира Peter Scherrer, заместник-генерален секретар на ЕКП.

 „ЕКП призовава членовете на Европейския парламент да гласуват срещу предложения текст. Така законодателите ще се замислят отново при втория прочит дали да прокарат минимален стандарт в правата на работещите в случаите на несъстоятелност и реструктуриране. Упорството за задържането на ниските стандарти на правата на работещите трябва да бъде сломено.“

 Европейският парламент инкорпорира някои от ключовите искания на ЕКП, но финалният текст остави голямо количество правомощия на държавите членки, които им позволяват да отслабят значително позициите на работещите в рамката за превенция от реструктуриране.

 Сред исканията ни беше да се учреди място за представители на работещите в комитета на кредиторите, които да наблюдават управлението на бизнеса и дейността на лицето, отговарящо за реструктурирането, но то не беше включено в крайния текст.

Беше включен член за работещите, но той няма да промени статуквото. В крайна сметка, финалният текст предлага добра защита относно поставянето на искания и заплатите и има за цел да гарантира пълна защита на националното трудово право. Страните членки могат да решават дали да дадат право на представителите на работещите или кредиторите да инициират процедура по реструктуриране, но директивата не съдържа задължение да се признае всеобщо такова право.

* Пълно заглавие: Директива за превантивна рамка по реструктурирането, втори шанс и мерки за увеличаване ефективността по реструктурирането, несъстоятелността и процедурите по освобождаване от длъжност.