В столицата се събраха представители на 15 държави, сред които политици, пациенти, представители на европейски и национални здравни институции, неправителствени организации, за да разгледат неравенствата в системата на здравеопазването в 12-те нови държави-членки на ЕС и страните кандидат-членки. Конференцията, която се проведе на 20 и 21 септември 2012 г. във Военния клуб, е първа по рода си. Форумът е организиран по инициатива на Националната пациентска организация със съдействието на г-жа Десислава Атанасова, министър на здравеопазването и д-р Андрей Ковачев, член на Европейския парламент, и протече под мотото „Политици и пациенти – заедно за промяна“.
Трите сесии на конференцията се концентрираха върху обмяната на опит и оценката на данните за неравенствата в системите на здравеопазване на страните от Централна и Източна Европа, чрез представяне на националните гледни точки по въпроса за предизвикателствата, пред които са изправени пациентите в ежедневието си. Друг важен момент бе представянето на работещи модели на сътрудничество между институциите на ЕС.
Конференцията завърши с представяне на резултатите от работните групи и приемането на Резолюция с препоръки за създаване и прилагане на последователна и икономически ефективна стратегия за новите държави-членки на ЕС и страните кандидат-членки, с акцент върху темата за неравенствата в системите на здравеопазването.