„Новата Наредба за работното облекло и ролята на синдикатите и представителите на работещите в Комитетите по условия на труд“ е темата на специалното събитие, което КТ „Подкрепа“ организира на 03 юни 2011 г. от 12.30 ч. в гр. Монтана, х-л „Житомир“.
Консултациите по безопасност и здраве при работа са един от най-важните приоритети, едновременно с новостите в законодателството, запазването на живота и гарантирането на безопасност на работниците. Новата Наредба за работно облекло предвижда процедура на предварителни консултации със синдикатите и с Комитета по условия на труд, с която да се определи видът на работното и/или униформено облекло в съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място. При спазване на процедурата работодателят определя и работните места и видовете работа, за които се осигурява работно и/или униформено облекло. В колективния трудов договор в предприятието могат да бъдат уговорени вида, характеристиките и отличителните знаци на работното и/или униформено облекло, срока на износване, условията за ползване. Особено във време, когато кризата намали до минимум възможностите за финансиране на тези и подобни дейности, КТ „Подкрепа“ като национално представителен синдикат е непримирим към всеки компромис. Гостите на събитието ще имат възможност да задават своите въпроси в сферата на безопасността и здравето при работа.
Безопасността и здравето при работа са основна дейност на Информационните бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“, които се реализират по проект „Подкрепа за Достоен труд“.