В коментар относно обновената стратегия на Европейската комисия за индустриална политика, публикувана вчера, Peter Scherrer, заместник-генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), заяви:

„От дълго време ЕКП призовава за нова индустриална стратегия на ЕС и приветства факта, че Европейската комисия вече публикува т.нар.: „Обновена стратегия за индустриална политика“.

„Ние сме напълно съгласни с поставената от Европейската комисия цел за по-сериозна и добра подкрепа на индустриите от ЕС, както и на заетостта в областта на промишлеността. В същото време, е доста изненадващо, че изглежда няма нищо споменато относно управлението на промените, участието на работниците, справяне с процесите на преструктуриране и загубата на работни места.“

„Няма абсолютно никакъв смисъл само да се надяваме, че цифровизацията, декарбонизацията и други подобни тенденции ще  успеят да разкрият повече работни места, отколкото унищожават – трябва да се въведе активно управление на промените. Повишаването на конкурентоспособността, уменията и единния пазар са едни наистина положителни цели, но също така трябва да планираме и постигнем справедлив и плавен преход.“

„Ние отчитаме дългия списък на Комисията с широкообхватни инициативи за обновена индустриална политика и очакваме с нетърпение да допринесем за дебата по повод новите предложения, включително посредством провеждането на кръгла маса на високо равнище. Настояваме правителствата на държавите-членки да се ангажират с новата и силна индустриална политика на ЕС.“