Проведеният през месец септември Изпълнителен комитет на основание предложена от Секретариата на ЕКП Докладна записка взе решение за преразглеждане на стратегията на ЕКП за предстоящия период до конгреса 2011 г. Докладната записка съдържаше анализ на работата на ЕКП до момента, препоръки за повишаване на нейната ефективност и предложение за изменения в работната програма.