На 01 октомври 2012 г. стартираха двата нови курса от Третия етап на Дистанционното Електронно обучение – „Трудови права“ и „Лидерство и социални права“. До сега в рамките на месец и половина в новите курсове са записани над 610 обучаеми в курса „Лидерство и социални права“ и над 590 обучаеми в курса „Трудови права“. Средната възраст на обучаемите е 39 години. От записаните преобладават заетите в секторите административни услуги, образование и култура. В сравнение с предходните 2 обучения, има засилен интерес от страна на представители на местната власт областни администрации, общини, служби за социално подпомагане, местни медии, студенти, културни дейци библиотекари и музейни уредници. Преобладаващ брой от обучаемите са с висше образование и на ръководни или експертни позиции в организациите, в които работят. По-голямата част от обучаемите са записани и в двата курса на обучение.
Общият брой на записаните по данни към 09 ноември 2012 г. е 841, като разпределението на обучаемите по региони е, както следва:
Най-много записани има в Бургас -100, следва Враца 94, София 71, Варна 70, Дупница 43, Перник 39, Благоевград и Видин с по 33, Пловдив 32, Казанлък 29, Карлово 25, Хасково 24, Гоце Делчев и Кюстендил с по 23, Сливен 19, Бяла 18, Пазарджик 16, Плевен 14, Кърджали и Смолян с по 12, Асеновград, Ловеч и Стара Загора с по 11, Русе, Габрово, Добрич и Лом с по 10, Ямбол 9, Разград и Силистра с по 8, Велико Търново 6, Шумен 3 и Димитровград и Монтана с по 2.

Обучението е част от Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“, която се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.