На 1 май 2013 г. стартираха двата нови курса на Дистанционното Електронно обучение: „Социални умения и лидерство“ и „Трудови и осигурителни права“. Записването в курсовете се осъществява с регистрация в платформата „Подкрепа за Достоен труд“ и попълване на Заявка за участие.
Курсовете се провеждат в периода 1 май – 28 август 2013 г. Темите, включени в курсовете, както и заявка за участие, може да намерите на следния интернет адрес:
http://dostoentrud.podkrepa.org/portal/page/learning/coursesList.faces

Обучението е част от Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“, която се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.