Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа” не смята, че идеята на някои народни представители да се отложи Законът за предучилищното и училищно образование, ще възстанови дефицитите, които сега съществуват в него. Новият закон има нужда от много фундаментални промени, а не от отлагане.

По време на процедурата за приемане на ЗПУО Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа” направи десетки важни предложения за промени в системата, които, за съжаление, не намериха място в Закона. По-важните акценти стават все по-актуални:

  • Недофинансирането на системата и само 3.5% от БВП, отредени за образование, води до невъзможност за изпълнението на декларирания като водещ за системата в ЗПУО национален приоритет за качествено образование.

Няма да спрем да предлагаме 6% от БВП за образование.

  • Заложените хипотези в Закона за финансирането на частните училища кореспондират с циничен политически популизъм, не са действащи и не са в унисон с възможностите и приоритетите за социална политика на държавата.

Предлагаме текстовете, касаещи финансирането на учениците от частните училища, да отпаднат от влизащия в сила нов образователен закон.

  • Вменената главна роля на обществените съвети в административното и педагогическо ръководство на учебните звена ще доведе до неимоверни затруднения и хаос в работата им. Общественият съвет в този си вид категорично няма капацитета да извършва дейностите, разписани в закона.

Предлагаме отпадане или прецизиране на партньорството от Обществените съвети.

  • Заложената задължителна атестация на всички педагогически специалисти вече нагнетява неимоверно много напрежение в педагогическите колегии и когато започне процесът, очакваме това напрежение да доведе до ответни действия от изтерзания български директор и учител.

Предлагаме отпадане на атестирането и мандатност на директорските длъжности. 

  • В държавните образователни стандарти е изпуснато изискването каква да е визията на училищната сграда и сградата на детската градина. Това лишава от равен шанс за качествена учебна среда над 60% от българските деца и ученици. Много от училищните сгради нямат физкултурни салони, плувни басейни, столови за хранене, необходимия брой и видове специализирани кабинети. Огромна част от учениците в България са принудени да се образоват в двусменен режим на учебния процес, като това автоматично ги лишава от целодневната му организация.

Предлагаме поетапно преминаване към целодневна организация и едносменен режим на учебно-възпитателния процес.

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа” смята, че темата с учебните програми и учебниците е преекспонирана и кореспондира с политически инат на някои управляващи. Решението по тази тема трябва да бъде в интерес на деца и ученици и в помощ на учителите, защото безкрайните условности и работа на парче по време на следващата учебна година няма да бъде предпоставка за по-добро образование. Логично е като няма готовност с новите учебници за предстоящата учебна година, то те да станат факт през следващата учебна година.

Тук припомняме категорично заявеното предложение на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа” да се върне формата с един вариант на учебник по учебна дисциплина в основното образование и МОН да отпечатва тези учебници. Това ще улесни учениците, родителите и учителите при усвояване на учебния материал в различни житейски ситуации – преместване в друго училище в същия или друг регион, при кандидатстване в следваща образователна степен и т.н.

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа” настоява за по-голяма чувствителност и чуваемост на рационалните предложения, отправени към отговорните институции и предвидимост за развитие на образователната система, която трябва да бъде модерна, гъвкава и с високо качество.

 

Юлиян Петров

Председател на СО „Подкрепа“