В ситуация на криза в заетостта КТ „Подкрепа“ ще предостави на 16 юни 2011 г. от 14.00 ч. в хотел „Диана Палас“, гр. Ямбол, информация за възможностите за заетост на двете най-уязвими групи младежи до 29-годишна възраст и хора в предпенсионна възраст. В рамките на Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“ експерти от КТ „Подкрепа“ ще информират младежите как да стартират своя трудов път чрез възможностите за стажуване по схема „Ново начало“ и същевременно как работодателите да задържат опитните си кадри, които да бъдат техни наставници. По време на събитието ще бъде предоставена и информация как всички останали заети лица да повишат своята квалификация чрез схема „Аз мога повече“. Заинтересованите лица ще могат да научат повече и за възможностите за Дистанционно обучение за трудови, осигурителни и граждански права чрез електронната платформа на КТ „Подкрепа“. Ще бъдат разяснени и схемите по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“, начините за кандидатстване по тях, процедурите и оформянето на документи.
Събитието ще премине под надслов „Нови знания за нови работни места“.
Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“ се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.