На 16.05.2022 г. бе подписан нов Колективен трудов договор в ДП НК „ЖИ“. Макар и трудно, ФТР „Подкрепа“ успя да договори синдикалната защита при уволнение на членовете на синдикатите. Също така се запази механизмът при формиране на основната заплата на работещите, т.е. при увеличение на минималната за страната се увеличават и заплатите на работниците.

Срокът на договора е за две години.