На 15 ноември 2013 г. /петък/ от 10.00 ч. в Зала „Мецанин“ в сградата на КТ „Подкрепа“ /ул. „Ангел Кънчев“ 2/ председателят на Национална организация „Малки български хора“ /асоцииран член на КТ „Подкрепа“/ инж. Светослав Чернев ще открие кръгла маса на тема „Един нов поглед“.
Участие в събитието ще вземат: Минчо Коралски – изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания; Веска Събева – заместник-председател на Национален съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет; д-р Ива Станкова – директор на център „Фонд за лечение на деца в чужбина“; Румяна Георгиева – директор на Главна дирекция „Социално подпомагане“ в АСП; Стоян Мирчев – главен експерт МТСП; Георги Янакиев – Министерство на младежта и спорта; представители на КТ „Подкрепа“, администрацията на Омбудсмана, Министерство на здравеопазването, Български лекарски съюз и Национална организация „Малки български хора“.
По време на събитието ще бъдат представени седем тематични брошури, които представят на достъпен език специфичните потребности и условия на живот на малките хора в следните области: форми на нисък ръст, здравословно движение и рехабилитация; периоди от живота на малките хора – част; периоди от живота на малките хора – част; професионална интеграция на „малките“ хора; малкият човек и заобикалящата го среда; помощни средства за всеки ден; спортът и малките хора. Брошурите са специализирани и дават отговори на много въпроси, свързани с отглеждането и възпитаването на децата с нисък ръст, приобщаването и отношението на околните в детската градина, училище и работата; средата която трябва да е съобразена с тях, и в която трябва да живеят, работните места, както и тяхното адаптиране; видове помощни средства с помощта на които се преодоляват ограниченията, рехабилитацията, спорта в свободното време и приятелите. Изданието е предназначено за малките хора и техните семейства, и за институциите, работещи с малките хора. Предоставено е от немската организация на малките хора Bundesverband Kleinwüchsige Menschen und ihre Familien e. V., а преводът и отпечатването са финансирани от Агенция за хората с увреждания.
След представянето на брошурите под формата на дискусия представители на НО „Малки български хора“ ще потърсят заедно с официалните гости и представителите на медиите правилните начини за адаптиране на немския опит в България.

Събитието е открито за представителите на медиите.