Днес, 24 април 2024 г., в Якимово, НФ „Земеделие и горско стопанство“ към КТ „Подкрепа“, заедно с представители на ИА „Главна инспекция по труда“, Националния осигурителен институт, Националната комисия за борба с трафика на хора, кметството на Община Якимово и представители на френски институции се срещнаха с българи, работещи и желаещи да работят в земеделието на Франция. Целта е да се подобри информираността на работниците относно техните трудови и осигурителни права и свързаните с тях задължения, с което да се гарантират в по-голяма степен справедливи условия на труд и да се предотвратят ситуации на трудова експлоатация.

 

 

Такива информационни срещи предстоят и в област Русе на 25 април:

С. Смирненски (от 08:30 до 10:00 ч.);

Гр. Глоджево (от 11:30 – 13:00 ч.);

Гр. Ветово (от 14:30 – 16:00 ч.).