Климатичните промени са важен въпрос, който искаме да поставим на вашето внимание. Те са заплаха за всички нас – освен природните аномалии, тяхна последица е загубата на работни места. По данни на МОТ[1], ако не вземем мерки сега, повишаването на температурата може да  доведе до загуба на 72 милиона работни места. Но какво да направим, за да го спрем?

Ние, като работещи, трябва да покажем на работодателите си, че сме загрижени и се ангажирани в борбата с климатичните промени, като се интересуваме дали имат план за намаляване на емисиите. Защо не започнете разговор с вашия работодател за това как дейността им и вашата работа би могла да спомогне за борбата с климатичните промени. На 26-ти юни можете да се присъедините към Световния ден за борба с климатичните промени на работното място, отваряйки следния линк:

https://www.ituc-csi.org/cpow?lang=en

Смелите действия в областта на климата могат да генерират повече от 65 милиона работни места и да предотвратят над 700 000 преждевременни смъртни случаи от замърсяване на въздуха.[2]

„Справедливият преход“ е необходим, за да осигури бъдещето и препитанието на работещите и техните общности по пътя към нисковъглеродна икономика. Работещите  и синдикатите, заедно с работодателите, могат да направят бизнеса природосъобразен, поставяйки мерките срещу климатичните промени в центъра на своите планове. Всички работещи имат право да бъдат наясно как работодателите им планират да намалят вредните емисии на бизнеса си.

Не бива да забравяме, че на мъртва планета  няма работни места.

[1] https://www.ilo.org/weso-greening/documents/WESO_Greening_EN_chap1_web.pdf

[2] https://newclimateeconomy.report/2018/