УВАЖАЕMИ КОЛЕГИ,
Във време, когато страната ни е раздирана от политическа, икономическа и институционална криза, ние – работещите в „Български пощи“ ЕАД, трябва да намерим воля и желание да защитим своите икономически и социални интереси, гарантирани от Конституцията на Република България, включително правото на труд и правото на адекватно възнаграждение.
В качеството си на национално отговорен синдикат, от Федерация Съобщения „Подкрепа“ многократно настоявахме за открит диалог, честност и прозрачност при решаване съдбата на „Български пощи“ ЕАД. Това следваше да спомогне намаляване напрежението у работещите в дружеството, тяхното безспокойство и демотивация за работа, и да концентрира енергията и общите условия за оздравяване на предприятието.
С наши писма сигнализирахме всички институции, отговорни за цялостната дейност на дружеството, включително и Вицепремиера в оставка Симеон Дянков, но отговор или някаква адекватна реакция – няма. Това мълчание води до печалния извод, че са налице нездрави интереси за нечие облагодетелстване и досъсипване на компанията.
Всички Вие знаете, че доходите на работещите в „Български пощи“ ЕАД са „замразени“ от 2008 г. С оглед финансовия стабилитет на дружеството през 2011 г. се съгласихме да отпаднат значителни по обем и брой социални придобивки на обща стойност 5 000 000 лв. Нещо повече през 2012 г. в следствие на подписано с ръководството на дружеството споразумение и въвеждане на „Програма за доброволно прекратяване на трудовите отношения“, бе редуциран експлоатационен персонал в рамките на 1000 души, с което се освободи финансов ресурс в размер на около 5 000 000 лв. Този ресурс бе отклонен, без да се използва за оздравяване на предприятието и нарастване на доходите.
Български пощи са създадени преди повече от 133 години и винаги, в цялата си история са имали собствена, независима транспортна мрежа – изключително значима част от най-голямото конкурентно предимство на дружеството, а именно – пощенската мрежа.
Считаме, че транспортирането на пощенски пратки от „ЕЙ ЕС ПИ“ ЕООД следва да се тълкува като умишлено престъпление, от една страна с цел нечие облагодетелстване и от друга, с цел досъсипване на дружеството, което е основание за търсене и на друга отговорност от съответните длъжностни лица.
Последиците от всичко това ще са необратими както за работещите в Български пощи, така и за потребителите на пощенски услуги. Предвид факта, че все още дружеството е 100% собственост на държавата, цената ще се плаща от всички български граждани, затова
НАСТОЯВАМЕ:
1. Увеличаване на индивидуалните работни заплати на работещите в Дружеството с не по-малко от 10% плюс инфлацията за периода 2008-2012 г. в размер на 14%;
2. Незабавно спиране изпълнението на всички анекси към договора с „ЕЙ ЕС ПИ“ ЕООД, касаещи обединени транспортни схеми.

ЗА ФЕДЕРАЦИЯ СЪОБЩЕНИЯ „ПОДКРЕПА“:
/ПЛАМЕН ДОНЧЕВ/