До българските учители и непедагогически персонал от системата на средното образование

 

 

Скъпи братя и сестри,

Честит празник!

Днес, в Деня на народните будители, в учебните заведения и по улиците на България стачкуват и протестират десетки хиляди учители и непедагогически персонал от системата на средното образование, работещи във ВУЗ, студенти и ученици.

Правителството на безхаберието на Република България се опита да смаже нашия справедлив граждански и синдикален протест  45 дни на протести и 38 дни стачка, през които самозабравилите се български управници протакаха като “седенкуваха” и не водеха отговорни преговори за решаване на острия социален конфликт в системата на средното образование.

От месец юни 2007 г. трите учителски синдиката въз основа на извършеното допитване до работещите в просветата настояват за поетапно повишаване на работните заплати на 152 000 учители и непедагогически персонал. Исканията за това бяха определени от българското правителство като ултимативни и то заяви, че те ще доведат до срив на Валутния съвет, до дестабилизация на държавата и ескалация на искания на други работещи в страната.

Въпреки протакането на преговорите на база на нашите ефективни стачни и протестни действия, ние извоювахме:

– по време на стачните действия влезе в сила променената Наредба за структурата и организацията на работната заплата и се даде възможност учителите и непедагогическия персонал да получат 10% увеличение на работните заплати, независимо от ползването на платен годишен отпуск през месеците юли и август;

– увеличаване на работните заплати на целия състав – 152 000 работещи в системата на средното образование, с 18% от 01.11.2007г.;

  –  в бюджет 2008 г. да бъдат осигурени по функция образование 470 000 000 лв. повече от средствата  2007 г., които ние определяме като недостатъчни за осигуряване на качествено образование и достойни доходи през 2008 г.;

        – съгласно проектобюджета за 2008 г. издръжката на един ученик нарасна от 933 лв. на 1151 лв.  при исканата от наша страна 1381 лв. – сума, която щеше да гарантира повишаването на доходите на всички работещи в системата, съобразно мандата, който вие ни дадохте – увеличение с по 20%, поетапно от 01.11.2007 г., 01.01.2008 г. и 01.07.2008 г.

        Проектобюджетът, утвърден вчера от Министерски съвет, за пореден път обрича българския учител на бедност и оставя работещите в системата на средното образование на последно място по доходи в страните-членки на Европейския съюз.

          Препращането ни от министър Даниел Вълчев за преговори с Народното събрание, е пореден акт на арогантност – един отговорен министър на образованието и науката не би си позволил подобно поведение.

          ЕНСК се обръща към всички вас, работещите в системата на средното образование, които изнесохте урок по демокрация на самозабравилите се български политици – вие изпълнихте вашия човешки, граждански и професионален дълг.

Горе главите!

           Утре, 02.11.2007 г., членовете на ЕНСК, колективните ръководни органи на трите учителски синдиката ще проведат свои общи заседания и въз основа на вашия вот, ще вземат решения за следващите ни действия.

          ЕНСК, на базата на проведеното допитване до стачкуващите учители и непедагогически персонал, не подписа стачното споразумение.

          Едностранното прекратяване на преговорите от Кабинета ни задължава да заявим, че недостатъчното финасиране на системата на средното образование за 2008 г. ще доведе до масови съкращения, затваряне на учебни заведения и ново социално напрежение, за което отговорност носи единствено и само българското правителство.